Как да добавим Custom Post Type в WordPress

Как да добавим Custom Post Type в WordPress Уебсайт

Custom post type типовете публикации в WordPress са функция, която ви позволява да дефинирате и създавате типове съдържание различно от публикациите и страниците по подразбиране.

Когато влезете в WordPress за първи път, получавате два типа съдържание: страници и публикации.

Страниците и публикациите са видове съдържание, което можете да създавате и управлявате на уебсайта си. Те служат за различни цели и имат различни характеристики.

Ето разбивка на това какво представляват WordPress страниците и публикациите:

Какво представлява WordPress страницата

 1. Статично съдържание: Страниците обикновено се използват за статично съдържание, което не се променя често. Страници от този тип са: началната страница, страница „за нас“, страница за контакти, услуги и страница с често задавани въпроси.
 2. Йерархична структура: Страниците могат да бъдат организирани йерархично, създавайки връзка родител-дете. Това ви позволява да създавате подстраници или секции в рамките на по-голяма структура на страницата. Например, можете да имате страница „Услуги“ с отделни подстраници за услуги, вложени като дъщерни елементи.
 3. Навигация: Страниците обикновено се използват в навигационното меню на вашия сайт. Те често се появяват в главната навигация или страничната лента като връзки към важни раздели на вашия уебсайт.
 4. Персонализирани шаблони: Можете да добавите персонализирани шаблони на конкретни страници, контролирайки начина, по който се показват в страницата. Това е полезно за създаване на уникални оформления или дизайни за конкретни раздели на вашия сайт.

Какво представляват WordPress публикациите

 1. Динамично съдържание: Публикациите са  динамично съдържание, което е авторско, актуализира се редовно и се асоцира с определен период от време. Такъв тип съдържание са статии в блогове, новини, съобщения и всяко съдържание от този тип .
 2. Категории и тагове:  Категориите и етикетите (тагове) помагат при създаването на структуриран архив на вашите публикации, което улеснява посетителите да намерят свързано съдържание.
 3. Архив: Публикациите са основното съдържание за страници на блогове, архиви и RSS емисии. Те се показват в обратен хронологичен ред (от най-новите към най-старите) на страницата на вашия блог и могат да бъдат синдикирани чрез различни четци на емисии.
 4. Коментари и дискусии: Публикациите имат вградена поддръжка за коментари и дискусии. Посетителите могат да оставят коментари за вашите публикации, насърчавайки взаимодействието и ангажираността.

Какво представляват Custom post type публикациите

Страниците и публикациите са вашите типове съдържание по подразбиране, но персонализираните типове публикации в WordPress ви позволяват да създавате повече различни видове съдържание, което може да се използва за различни цели.

В процеса на изработка на сайтове, понякога се налага създаването на т. нар персонализирани типове публикации (custom post type).

Ето няколко примера за типични персонализирани типове публикации.

 • Събития : Ако искате да покажете вашите събития, удачно е да имате календар, в който да отбелязвате тези събития. За добавянето на календар за събития, често се използват WordPress плъгини като, популярен пример е The Events Calendar , този плъгин добавя автоматично нов персонализиран тип публикации за събития във вашия WordPress сайт. Този тип публикации са оборудвани с удобни полета, които ви позволяват да въвеждате дати, часове и друга ключова информация за вашите събития.
 • Портфолио : Ако искате да покажете вашите проекти под формата на портфолио, може да създадете персонализиран тип публикация portfolio. Полета в този тип публикации могат да включват полета с тип на проекта, информация за проекта, клиент и други полета от този тип.
 • Отзиви : Ако получавате голям брой отзиви и препоръки, можете лесно да ги организирате е в персонализирани типове публикации. Можете да добавите в препоръката, име на човека или организацията, както и друга подходяща информация като url адрес на техния уеб сайт, местоположение и тн.
 • Обяви за работа : Вие сте бизнес, който се нуждае от служители? Добавянето на обяви за нови работни места е често срещана при сайтовете за обяви за работа, поради която може да се нуждаете от персонализиран тип публикация в която да организирате вашите обяви, организирани по работодател, категория, заплата, локация и тн.
 • Продукти в онлайн магазини : Продуктите във всички онлайн магазини създадени с WooCommerce представляват custom post type, чрез който собствениците на електронни магазини са в състояние да дефинират категории за продуктите, атрибути и други полета, които да бъдат включени в продуктите.
 • Други типове публикации: Обяви в сайтове за недвижими имоти, рецепти, рецензии, членове на екипа, услуги и продукти, това са само част от типовете персонализирани типове постове, които може да създадете.

Защо е нужно използването на Custom Post Types?

  • Специализирани оформления: Можете да създавате персонализирани шаблони за всеки тип публикации, като приспособявате оформлението и дизайна, за да съответстват на съдържанието. Това е особено полезно, когато различните типове съдържание изискват ясно визуално представяне и др.
  • Преизползване на съдържанието: Персонализираните типове публикации ви позволяват да създавате структури на съдържание за многократна употреба. Например , можете да използвате персонализиран тип публикация, за да съхранявате и управлявате ЧЗВ (често задавани въпроси), обяви, портфолио и други типове персонализирани публикации, които могат да се показват на различни страници.
  • Удобно за клиента редактиране: При създаване на WordPress уеб сайтове, персонализираните типове публикации опростяват процеса на управление на съдържанието. Клиентите могат да редактират съдържание в потребителски ориентиран и фокусиран интерфейс, намалявайки риска от случайни промени в други части на уебсайта.
  • Перспектива: Ако структурата на вашето съдържание се развие или решите да добавите нови функции, персонализираните типове публикации улесняват адаптирането и разширяването на възможностите на вашия уебсайт.

Как се създава персонализиран тип публикации

За създаването на персонализирани типове публикации, може да използвате плъгин за създаване на Custom Post Types: WordPress Creation KitCustom Post Types and Custom Fields creator – WCK.

Този безплатен плъгин е мощен и гъвкав инструмент, който ви позволява да създавате и управлявате потребителски типове съдържание, персонализирани полета и връзки с тях в WordPress уеб сайт.

WordPress Creation Kit e съвкупност от 3 готини инструмента, които могат да ви помогнат да създавате и поддържате персонализирани типове съдържание, персонализирани таксономии и преди всичко – персонализирани полета и метабоксове за вашите постове, страници или персонализирани типове публикации.

Плъгина WordPress Creation Kit използва стандартни персонализирани полета за съхранение на данни. Можете да показвате персонализирани полета чрез код или чрез модула Swift Templates.

WCK Custom Post Type Creator улеснява създаването на персонализирани типове съдържание, като предоставя потребителски интерфейс за повечето аргументи на функцията register_post_type().

WCK Taxonomy Creator ви позволява лесно да създавате и редактирате персонализирани таксономии в WordPress без да имате някакви програмни познания.

Плъгина предоставя потребителски интерфейс за повечето аргументи на функцията register_taxonomy().

Добавяне на portfolio custom post type публикации към вашия WordPress уеб сайт

1. Инсталирайте и активирайте плъгина CPT UI

От таблото за управление на WordPress отворете страницата Plugins. Кликнете върху бутона „Добавяне на нов“ в горната част. Потърсете плъгина „Custom Post Type UI“. Инсталирайте и активирайте приставката.

2. Импортирайте типа публикация в портфолио

Върнете се към таблото за управление на WordPress. Сега ще видите секцията CPT UI от лявата страна на менюто за администратор на WordPress. Отидете на CPT UI > Инструменти.

В полето „Import Post Types“ копирайте и поставете кода:

{"portfolio":{"name":"portfolio","label":"Portfolio","singular_label":"Portfolio Item","description":"Portfolio","public":"true","publicly_queryable":"true","show_ui":"true","show_in_nav_menus":"true","delete_with_user":"false","show_in_rest":"true","rest_base":"","rest_controller_class":"","has_archive":"true","has_archive_string":"","exclude_from_search":"false","capability_type":"post","hierarchical":"true","rewrite":"true","rewrite_slug":"","rewrite_withfront":"true","query_var":"true","query_var_slug":"","menu_position":"","show_in_menu":"true","show_in_menu_string":"","menu_icon":"dashicons-images-alt","supports":["title","editor","thumbnail","excerpt","trackbacks","custom-fields","comments","revisions","author","page-attributes","post-formats"],"taxonomies":["post_tag","portfolio_category"],"labels":{"menu_name":"Portfolio","all_items":"Portfolio Items","add_new":"Add new","add_new_item":"Add new Portfolio Item","edit_item":"Edit Portfolio Item","new_item":"New Portfolio Item","view_item":"View Portfolio Item","view_items":"View Portfolio Items","search_items":"Search Portfolio","not_found":"No Portfolio Items Found","not_found_in_trash":"No Portfolio Items Found in Trash","parent":"Parent Portfolio Item:","featured_image":"Featured image for this Portfolio Item","set_featured_image":"Set featured image for this Portfolio Item","remove_featured_image":"Remove featured image for this Portfolio Item","use_featured_image":"Use as featured image for this Portfolio Item","archives":"Portfolio Item archives","insert_into_item":"Insert into Portfolio Item","uploaded_to_this_item":"Upload to this Portfolio Item","filter_items_list":"Filter Portfolio list","items_list_navigation":"Portfolio list navigation","items_list":"Portfolio list","attributes":"Portfolio attributes","name_admin_bar":"Portfolio Item","item_published":"Portfolio Item published","item_published_privately":"Portfolio Item published privately.","item_reverted_to_draft":"Portfolio Item reverted to draft.","item_scheduled":"Portfolio Item scheduled","item_updated":"Portfolio Item updated.","parent_item_colon":"Parent Portfolio Item:"},"custom_supports":""}}

3. Импортиране на таксономии

Докато все още сте на същата страница, щракнете върху раздела „Таксономии“ в горната част на страницата.

Копирайте и поставете кода, описан по-долу в полето и щракнете отново върху бутона „импортиране“.

{"portfolio_category":{"name":"portfolio_category","label":"Portfolio Categories","singular_label":"Portfolio Category","description":"Portfolio Categories","public":"true","publicly_queryable":"true","hierarchical":"true","show_ui":"true","show_in_menu":"true","show_in_nav_menus":"true","query_var":"true","query_var_slug":"","rewrite":"true","rewrite_slug":"portfolio-category","rewrite_withfront":"1","rewrite_hierarchical":"0","show_admin_column":"false","show_in_rest":"true","show_in_quick_edit":"true","rest_base":"","rest_controller_class":"","labels":{"menu_name":"Portfolio Categories","all_items":"All Portfolio Categories","edit_item":"Edit Portfolio Category","view_item":"View Portfolio Category","update_item":"Update Portfolio Category name","add_new_item":"Add new Portfolio Category","new_item_name":"New Portfolio Category name","parent_item":"Parent Portfolio Category","parent_item_colon":"Parent Portfolio Category:","search_items":"Search Portfolio Categories","popular_items":"Popular Portfolio Categories","separate_items_with_commas":"Separate Portfolio Categories with commas","add_or_remove_items":"Add or remove Portfolio Categories","choose_from_most_used":"Choose from the most used Portfolio Categories","not_found":"No Portfolio Categories found","no_terms":"No Portfolio Categories","items_list_navigation":"Portfolio Categories list navigation","items_list":"Portfolio Categories list","back_to_items":"Back to Portfolio Categories"},"meta_box_cb":"","default_term":"","object_types":["portfolio"]}}

4. Добавете елементи към портфолиото

Кликнете върху Портфолио от лявата страна на менюто за администратор на WordPress.

Когато създавате елемент от тип портфолио, ще видите, че е много подобно на създаването на публикация в блог или страница!

Но вместо да бъдат добавяни при публикациите в блога или в раздела страници, портфолиото е свой собствен тип публикации.

По този начин можете да държите елементите на портфолиото си отделно от блога или страниците си и то ще има собствен архив и страници с категории.

Когато създавате елемент от портфолио, не забравяйте да качите заглавно изображение и да му дадете категория точно както бихте направили с публикация за блог.

5. Създаване на страница с портфолио

Отидете на Страници и създайте празна страница, наречена „портфолио“.

6. Редактиране на дизайнa и оформление на архив и единична публикация в портфолио

Когато създавате елемент от портфолио, ще видите, че е много подобно на създаването на публикация в блог или страница!

Но вместо да бъдат обединявани с публикации в блогове или страници, портфолиото е свой собствен тип публикации.

По този начин можете да държите елементите на портфолиото си отделно от блога или страниците си и то ще има собствен архив и страници с категории.

Източник : Heartenmade – How To Add A Portfolio Custom Post Type To Your WordPress Website

Заключение

Предварителното планиране за организиране на вашето съдържание и типове публикации, може да направи живота ви много по-лесен в дългосрочен план и може да улесни намирането и показването на персонализирано съдържание на вашия уебсайт.

Автор: Petar Dimitrov

Оценете публикацията

[Гласове: 7 Обща оценка: 5]

WordPress