Всичко за Interaction to Next Paint: Новата метрика на Core Web Vitals

Всичко за Interaction to Next Paint: Новата метрика на Core Web Vitals

Interaction to Next Paint (INP) е метрика, която анализира продължителността на взаимодействието на потребителите с дадена уеб страница.

Това включва времето, необходимо за обработка на потребителските действия, изчакване на мрежов протокол, изпращане на заявка до сървъра и начина на изтегляне на необходимите ресурси.

Целта на тази метрика е да предостави информация за „performance“ на уеб страницата и да даде на разработчиците възможност да подобрят потребителското изживяване на сайта.

Какво измерва Interaction to Next Paint?

Какво измерва INP (Interaction to next paint)

INP измерва времето, което отнема на потребителите да извършат интеракция, като кликнат, скролнат или направят друго действие, след като уеб страницата е първоначално заредена и полезната част от нея е рендирана.

Защо е важно да имаме добри показатели за INP?

Добрите показатели за INP са важни, защото те влияят на преживяването на потребителите и тяхната възможност да взаимодействат с уеб страницата.

Ако интеракцията на потребителите е бавна или забавена, това може да доведе до негативно потребителско изживяване, висока степен на отпадане (bounce rate) на потребителите и загуба на трафик.

Разликата между INP (Input Delay) и FID (First Input Delay)

INP (Input Delay) и FID (First Input Delay) са две различни метрики, свързани със времето за отговор на потребителските взаимодействия на уеб страница.

INP се отнася за общото време, което уеб страницата изисква, за да реагира на потребителски възникнали събития, като щракване на бутон, превъртане или въвеждане на данни. Това включва всички задачи, които трябва да се изпълнят преди да може да бъде доставен отговор на потребителя.

INP включва събирането на данни, обработката на данните и визуализацията на резултатите.

FID е свързан с времето, което потребителят изчаква, след като направи първоначално взаимодействие с уеб страница (като щракне върху бутон), преди да види реакция от нея. Това включва времето, което отнема да се обработи събитието и всякакво JavaScript изпълнение, свързано с това събитие.

Основната разлика между INP и FID е, че INP описва цялостното време за обработка на потребителските взаимодействия от началото до края, докато FID се фокусира специално върху първоначалната реакция на уеб страницата след първоначалното взаимодействие на потребителя.

Как се изчислява Interaction to Next Paint?

За изчисляване на метриката Interaction to Next Paint се взимат предвид разликите между това, което направи потребителят, и как изглежда страницата след това.

Това означава, че метриката измерва реакцията на уеб страницата към всички взаимодействия и определя в каква степен страницата може да отговори бързо на действията на потребителя.

Стойности на Interaction to Next Paint (INP)

Стойностите на Interaction to Next Paint (INP) се измерват в милисекунди и показват времето, за което уеб страницата отговаря на потребителски взаимодействия, като кликвания или докосвания.

 • INP под или до 200 милисекунди означава, че страницата ви има добра отзивчивост.
 • INP над 200 милисекунди и под или до 500 милисекунди означава, че отзивчивостта на страницата ви се нуждае от подобрение.
 • INP над 500 милисекунди означава, че страницата ви има слаба отзивчивост.

Източник: Search Engine Journal

 

Обработка на множество потребителски взаимодействия

Ако уеб страницата получава множество потребителски взаимодействия, INP ще се изчислява за всяко отделно взаимодействие.

Това позволява да се анализира производителността на страницата в реално време.

Потребителски взаимодействия, които взема предвид INP

INP взема предвид следните потребителски взаимодействия:

 1. Кликвания с мишката, докато потребителят навигира в дадена уеб страница.
 2. Докосвания на мобилни телефони или други устройства със сензорен екран.
 3. Натискане на клавиши на клавиатурата, което също може да се определи като взаимодействие с потребителя.

Влияние на ниските стойности на INP върху класирането в Google

Влияние на IMP върху класирането в Google

Ниските стойности на INP имат положително влияние върху рангирането в Google.

Google предпочита уеб сайтове, които се отварят бързо и осигуряват добро потребителско изживяване.

Така че, ако имате ниски стойности на INP, имате по-големи шансове за подобрено класиране в резултатите от търсенето.

Факти относно влиянието на INP върху класирането в Google

 1. Google обяви, че от момента на внедряването на INP като метрика на Core Web Vitals на страници, то ще бъде включено като фактор за класиране в резултатите от търсенето.
 2. INP се включва като част от общия пакет от метрики, които Google оценява при определянето на потребителското изживяване и производителността на уеб страниците.
 3. INP се характеризира като „ярка граница“ и е от решаващо значение за определението на оптималната скорост на зареждане на страницата.

Източници:

Как да измерим Interaction to Next Paint

INP може да се измерва с помощта на инструменти за производителност като Google Lighthouse, PageSpeed Insights или други подобни инструменти.

Тези инструменти ще ви предоставят конкретни стойности на INP и препоръки за подобряване на производителността на страницата.

Съвети за оптимизиране на Interaction to Next Paint

За да подобрите показателите на INP, можете да следвате следните съвети:

 • Минимизирайте използването на JavaScript и го оптимизирайте, като премахнете ненужни библиотеки и използвате по-леки алтернативи.
 • Използвайте кеширане на ресурси, за да намалите времето за зареждане на изображения и други файлове.
 • Оптимизирайте изображенията, използвайте съвременни формати, компресирате и настроите правилните размери.
 • Използвайте асинхронно и отложено зареждане на ресурсите, за да подобрите последователността на предаванията от сървъра.

Заключение

Interaction to Next Paint (INP) е важна метрика на Core Web Vitals, която измерва времето, от което има първа изобразена информация на уеб страницата до първото потребителско взаимодействие.

Добрите показатели на INP са от съществено значение за подобрено потребителско изживяване, оптимизиране на уеб сайтовете и подобряване на рангирането в Google.

За да подобрите INP, трябва да се обърне внимание на различните аспекти на производителността на уеб страницата, като JavaScript, CSS, изображения и кеширане на ресурси.

Автор: Petar Dimitrov

SEO